Västerlösa Bygdegårdsförening

 

Bygdegården drivs av Västerlösa bygdegårdsförening.
Föreningens syfte är att hålla en väl utrustad samlingslokal öppen för både enskilda och gemensamma arrangemang.

 

Historik

Västerlösa Bygdegårdsförening bildades ursprungligen i slutet av 30-talet. I samband med detta inköptes ett gammalt ålderdomshem från Nykil som monterades ner och flyttades till Västerlösa 1940. Föreningen återbildades under hösten 1993 och då köptes bygdegården från Linköpings kommun. Finansiering skedde genom andelsförsäljning.

 

Medlemskap

Föreningen arrangerar olika aktiviteter för medlemmar som pub-aftnar, dagledigträffar med dans mm.
Ett medlemskap i föreningen kostar idag:
Vuxen/pensionär 100 kr/år
Barn 25 kr/år
Medlemsavgift betalas in på

Bankgiro 123-9516

Postgiro 6398578-2

 

Stöd föreningen och bli andelsägare

Det finns andelar för 1000 kr, 500 kr och 250 kr kvar att köpa för intresserade!
Som andelsägare får du 20% rabatt på lokalhyran.
Kontakta kassören eller någon i styrelsen för köp av andel.

 

Styrelse

Dan Persson

Andreas Rosenblad, 0703 756849

Martin Svensson, kassör    0702 373793

Nicklas Andersson   013 833 66, 0704 324265

Johan Nilsson

Charlotte Esbjörner, suppleant

 

Valberedning

Vakant

 

Pensionär/daglediga

Ulla Jakobsson    013 83179

 

Vaktmästare

Ola Lindh, vaktmästare    013 83050, 0703 578050

 

Inköpsansvarig

Rickard Rudfeldt    013 833 61

 

Tillsynsansvarig

Clarice Anderson 013 83231

 

Uthyrning

För uthyrning maila vasterlosabygdegard@gmail.com.

Se även under fliken Hyra Bygdegården.

 

Städning

Städning om man hyr Bygdegården:

I hyresavtalet finns en checklista med saker att tänka på vid städning.

För mer info se under fliken Hyra Bygdegården.

Städning efter föreningens egna aktiviteter (bridge, daglediga, pubar):

Lättare städning/återställning av lokalen genomförs enligt en förenklad checklista

Checklista städning efter egna aktiviteter

 

Protokoll mm