Startsida

Välkommen till hemsidan för Västerlösa bygdegrupp.

Bygdegruppen är ett nätverk som arbetar för att stärka och utveckla Västerlösa by med omnejd. Arbetet bedrivs ideellt och verkar för att knyta samman människor, föreningar och företag i bygden. 

Medlemskap i bygdegruppen är frivilligt och kostnadsfritt. Alla som vill kan vara med för att ta emot och sprida information eller för att aktivt driva någon fråga som engagerar och rör bygden.

Nedanstående lokala organisationer är representerade i bygdegruppen:

Bygdegruppen finansieras via den en bygdepeng, ett regionalt bidrag för landsbygdsutveckling.

 

 

Om du har ett konto på facebook och vill hålla dig uppdaterad om vad som händer i Västerlösa så kan du också gå med i facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/vasterlosa/.