Startsida

Välkommen till hemsidan för Västerlösa bygdegrupp.

Västerlösa Bygdegrupp är ett nätverk för föreningar och boende i Västerlösa. Västerlösa Gymnastik Och Idrottsförening, Västerlösa hembygdsförening och Västerlösa bygdegårdsförening är idag representerade i gruppen. Alla som vill kan vara med för att ta emot och sprida information eller för att aktivt driva någon fråga som engagerar och rör bygden.

Bygdegruppen söker och administrerar regional bygdegpeng från kommunen, totalt 6000 kronor per år. Bygdepengen ska användas till “omkostnader för lokalt utvecklingsarbete”. Pengen har använts till flaggstång för hembygdsföreningen, skyfflar till isbanan vid fotbollsplanen, pysselgrejor till julmys i bygdegården mm.

Om man vill komma i kontakt med Bygdegruppen, antingen det gäller frågor om bygdepengen eller om man vill stötta oss med förslag, kan man maila info@vasterlosa.org.

Namn och kontaktuppgifter till personer engagerade i Bygdegruppen finns under Kontakt längst till höger på denna sida.

Bygdegruppen administrerar denna websida med information om Västerlösa, föreningarna och vad som händer i byn. Vill man publicera något så går det bra att maila information till info@vasterlosa.org. Det går också bra att publicera information, ställa frågor och dra igång diskussioner på facebookgruppen Västerlösa by.

Protokoll från Bygdegruppens arbete finns publicerade längst ner under Anslagstavla på denna sida.