Bilder från Västerlösa tidigt 1900-tal

Västerlösa station 1916.