Förening för bredband via fiber i Västerlösa med omnejd


Information

Föreningen har avslutat sin aktiva verksamhet. Information finns kvar på denna sida för intresserade ytterligare en period. För kontakt med föreningen kontakta någon i styrelsen (Ia Olsson, Martin Svensson, Bo Gärderup) eller maila info@vasterlosa.org.

 


Medlemsregister

En webversion av medlemsregistret publiceras här:

Medlemsregister med status per fastighet


Grävning från tomtgräns till husvägg

Två alternativ finns:

1, Gräv ner på egen tomt nu, skarva vid tomtgräns senare
Tomtägaren lägger slang på egen tomt som sen skarvas ihop med slang som grävaren kommer med fram till tomtgräns.

2, Grävaren lämnar max 20 m slang vid tomtgräns vid grävning
Tomtägaren har kommit överens med grävaren om att grävaren INTE kapar slangen vid tomtgräns utan lämnar slang som behövs för fortsatt nedläggning på tomten. Man slipper då skarv av slangen vid tomtgräns. OBS: grävaren lämnar max 20 meter slang vid tomtgräns. Vid längre sträckor får man alltså fixa slang själv.

Arbete på egen tomt

Två alternativ finns för grävning på egen tomt:

1, Tomtägaren gräver själv.

2, Tomtägaren tar hjälp av våra grävare (beställning av detta gjordes på möte med grävare 2 maj).

Observera att grävarna kommer att gräva slang fram till "närmaste" plats vid tomgräns. Om ni önskar slangen på någon speciell plats vid tomtgränsen måste ni markera detta tydligt för grävarna. Sätt i en pinne med markering vid önskad plats på tomtgräns.

Om man är osäker på ledningar på egen tomt kan beställa markering via ledningskollen.se. Tjänsten är gratis!

OBS: MSE Mjölby Svartådalen Energi AB och Tekniska verken är INTE med i ledningskollen.

Om du inte har koll på MSE:s elledningar så måste du beställa utmärkning direkt av MSE. Kontakta dom på 0142 - 855 00.

Om du inte har koll på Tekniska verkens vatten och avloppsledningar så kontakta Miriam Karlsson 013 209077. Om du inte har koll på annat fiber mm så kontakta Tekniska verken på 013 208231.

Viktigt att alla som gräver läser "Anvisning gällande markarbeten och fiberanslutning för byalag" publicerad nedan. Läs denna! Tänk på att ni ansvarar för både skarvning av slang och markeringsnät! Elkabeln i markeringsnätet måste skarvas med kontakt och vulkas! Kom ihåg att lämna slang vid tomtgräns och husvägg enligt anvisning (50 -100 cm upp).  

Dra in kabeln i eget hus

Fastighetsägarna drar själva in fibern in i fastigheten till den plats där Bredbandsswitchen ska sitta. Se anvisningar för hålborrning vi vägg. Om kabeln måste dras under huset så ska den förläggas i elrör sk VP-rör.

 

Till toppen på sidan


Uppdaterade kartor (kräver gmail-konto för att man ska kunna se kartor i goggle maps)

 Uppdaterad Slangkarta

Länk till karta med medlemmar

Offertkarta

   

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster

Karta från kommunen uppdaterad 2011-04-03 med slutgiltiga kopplingspunkter (anslutningsbrunnar)

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster

Karta från kommunen uppdaterad 2011-04-03 med slutgiltiga kopplingspunkter (anslutningsbrunnar)

     

Till toppen på sidan


Information från Utsikt mm

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster

Instruktion från Utsikt - Anvisning gällande markarbeten och fiberanslutning för byalag

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster

Instruktion från Utsikt - Håltagning i husvägg

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster

Installation Bredbandsswitch med fiberavslutningsdosa

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster

Utsikts web

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster

Linköpings kommun, Bredbandsprojektet Vreta Kloster - Västerlösa

 

Till toppen på sidan


Beslut från kommunen

Beslut från kommunen 7 juli 2012, Sida 1(2)

Beslut från kommunen 7 juli 2012, Sida 2(2)

Bilaga 1 Fördelning byggkostnader

Bilaga 3 Medlemsförteckning 2012-07-04

Bilaga 4 Kostnadsberäkningsunderlag

Bilaga 9 Kartor (kartor över grävning i pdf-format)

Till toppen på sidan


Information från föreningens arbete

Arbetsmöten

Aktivitetsplan

Arbetsmöte 1 maj 2013

Arbetsmöte 15 maj 2012

Arbetsmöte 26 mars 2012

Arbetsmöte 26 feb 2012

Arbetsmöte 12 feb 2012

Arbetsmöte 11 oktober 2011

Arbetsmöte 30 augusti 2011

Arbetsmöte 21 juni 2011

Arbetsmöte 26 april 2011

Arbetsmöte 18 april 2011

Arbetsmöte 12 april 2011

Arbetsmöte 22 mars 2011

Arbetsmöte 15 mars 2011

Möte utsikt 3 mars 2011

Arbetsmöte 1 mars 2011

Protokoll, stadgar och andra dokument från föreningens arbete

Stadgar Västerlösa fiber

Protokoll konstituerande föreningsstämma 8 mars 2011

Presentation Extra föreningstämma och Informationsmöte 27 mars 2011

Protokoll Extra föreningstämma och Informationsmöte 27 mars 2011

Informationsträff med Ringstorp 31 maj 2011

Presentation Informationsmöte 9 oktober 2011

Röstlängd från föreningsstämma 9 oktober 2011

Protokoll från föreningsstämma 9 oktober 2011

Protokoll från föreningsstämma 17 juni 2012

Årsredovisning 2012

Protokoll från föreningsstämma 24 juni 2013

Protokoll från föreningsstämma 25 juni 2014

 

Till toppen på sidan


Avtal

Bindande avtal mellan fastighetsägare och Västerlösa fiber ska nu vara påskrivet. Avtalen skrivs på av fastighetsägare och föreningens ordförande och kassör. Se pdf med avtalsförslag nedan. För eventuella frågor kontakta någon i styrelsen.

Bindande avtal mellan fastighetsägare och Utsikt ska nu vara påskrivet. Ska skrivas på papper av fastighetsägare och samlas in av föreningen för överlämning till Utsikt.

Baserat på påskrivna avtal ska kostnadskalkyler uppdateras. Innan grävning startas kommer kostnader för grävning, enligt beslutad modell för kostnadsfördelning, tas in från föreningens medlemmar.

 

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster

Informationsbrev om kostnader mm. Utskickat till alla fastigheter 2011-10-17.

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster

Vill du veta vilken zon din fastighet tillhör?
Läs då i denna lista med zontillhörighet per fastighet!

       

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster

Mall för avtalsförslag mellan fastighetsägare och Västerlösa fiber.
250 m zonen. 

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster

Mall för avtalsförslag mellan fastighetsägare och Västerlösa fiber.
500 m zonen. 

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster

Mall för avtalsförslag mellan fastighetsägare och Västerlösa fiber.
500+ m zonen. 

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster

Mall för avtalsförslag mellan fastighetsägare och Utsikt 

 

   

Kostnader för att få bredband, betalningsmodell

Beslut har tagits på föreningsstämma 9 oktober 2011 om betalningsmodell baserat på 3 kostnadsnivåer:

1, Zon 250 m: alla fastigheter inom 250 m från brunn

2, Zon 500 m: alla fastigheter inom 500 m från brunn (flera fastigheter på längre avstånd kan gå ihop för att tillsammans hamna i denna zon, se informationsbrev nedan för mer detaljer)

3, Zon 500+ m: fastigheter med ett avstånd över 500 m från brunn.

Kostnadskomponenter

Kostnaden för att att få bredband hela vägen in till det enskilda huset på en fastighet består av följande komponenter:

1, Fast avgift för anslutning till Utsikt: 4995 kr

2, Aktivering av abonnemang Utsikt: 1995 kr

3, Kostnader som föreningen Västerlösa fiber har för grävning mm fram till tomgräns. Se nedan för hur kostnaden ska fördelas per fastighet.

4, Eventuell kostnad för grävning på egen tomt.

Betalningsmodell för fördelning av föreningens kostnader på anslutna fastigheter

Betalningsmodellen bygger på att alla fastigheter inom 250 meter fågelvägen från en brunn betalar en kostnad och alla inom en definierad "500 meters regel" betalar en högre kostnad. Det preliminära kostnadssammanställningen visar på följande preliminära siffror:

Fastigheter inom zon 250 m: 4500 - 500 kr

Fastigheter inom zon 500 m: 15600 - 18000 kr (före bidrag)

Fastigheter inom zon 500+ m: 15600 - 18000 kr (före bidrag) + kostnad för grävning utanför 500 m

Bidragets storlek kan inte garanteras, men preliminära uppgifter tyder på ett bidraget kan reducera kostnaden för fastigheter inom 500-metersregeln med 20-25%.

Vill du se om din fastighet är inom 250 eller 500 zonen, se dokumentet "Anmälda fastigheter, med zontillhörighet" ovan.

Arbetet i föreningen bedrivs på ideell basis. Eventuellt överskott från föreningens verksamhet går åter till medlemmarna.

Föreningens kostnader fördelas ut till alla fastigheter enligt en betalningsmodell bestämd på Föreningsstämma 9 oktober 2011.

Riktlinjer från kommunen

Kommunen har den 17 juni beslutat om betalningsmodell som ska användas för samtliga byalag. Modellen innebär att en av kommunen beslutat minimikostnad per hushåll ska tillämpas. Klicka på länken här för att se på PM från kommunen som beskriver modellen:

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster


Ekonomisk föreningen, anmälningar

Den ekonomisk föreningen Västerlösa fiber har som syfte att projektera och genomföra bredbandsprojektet i Västerlösa med omnejd. 

För medlemskap i föreningen skall medlemsavgift om 200 kr betalas till föreningens bankgironummer 742-2017. Märk betalningen med namn och fastighetsbeteckning.


Länkar till andra sidor

Ringstorps hemsida

Björkebergs hemsida .

 

Till toppen på sidan